Disclaimer Speeltechniek

Disclaimer Speeltechniek

Disclaimer

Droomfabriek Europe B.V. (Kamer van Koophandel: 52398358), hierna te noemen Speeltechniek, verleent je hierbij toegang tot www.speeltechniek.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Speeltechniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Speeltechniek spant zich in om de inhoud van www.speeltechniek.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.speeltechniek.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Speeltechniek.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.speeltechniek.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Speeltechniek.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.speeltechniek.nl. Speeltechniek oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.
Neem hiervoor contact met ons op via het >> Contactformulier.

Voor op www.speeltechniek.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Speeltechniek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op deze site aangeboden teksten en materialen liggen bij Speeltechniek en de fabrikant.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Speeltechniek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Veiligheidsaanwijzingen Producten

Je dient natuurlijk voor gebruik goed de voorwaarden en de handleiding door te lezen en hierna te handelen. Ook dien je alle veiligheidsaanwijzingen vermeld in de handleiding en op de verpakking in acht te nemen.

Waarschuwing

Alle door ons geleverde artikelen zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar (tenzij anders aangegeven), de sets kunnen kleine onderdelen bevatten en er bestaat dan kans op verstikkingsgevaar.

Let op als ouder

Artikelen met een gebruik "vanaf een bepaalde leeftijd" mogen nooit aan een jongere leeftijdsgroep worden verstrekt. De door Speeltechniek geleverde artikelen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden gebruikt.

Onze productaansprakelijkheid

Speeltechniek is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het onjuiste gebruik van zijn geleverde artikelen.

Twijfel je over het gebruik, zijn de voorwaarden of de handleiding onduidelijk; neem dan contact met ons op via het >> Contactformulier.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.