Veilig speelgoed

Veilig speelgoed

VEILIG SPEELGOED

Als op speelgoed en/of verpakking vermeld staat dan gaat het om veilig speelgoed!

GOED SPEELGOED IS VEILIG

Al jaren zetten leveranciers van goed speelgoed, vaak 'merkspeelgoed', zich in voor de ontwikkeling van veilig speelgoed. Zo willen zij veilig speelgenot verzekeren en dus voorkomen dat een kind zich tijdens het spelen kan bezeren of dat het gebruik van speelgoed, op welke voorzienbare wijze dan ook, enig gevaar voor de gezondheid zou kunnen opleveren.

Speelgoed en de wet

Op Europees niveau is afgesproken aan welke veiligheidseisen speelgoed moet voldoen. De uitgangspunten zijn opgenomen in een richtlijn. Alle landen die bij de Europese Unie (EU) zijn aangesloten, zijn verplicht de in de richtlijn opgenomen verplichtingen om te zetten in nationale wetgeving. In Nederland is dat het Warenwetbesluit Speelgoed 2011.

Speelgoedbesluit

In Nederland gaat het dus om het Warenwetbesluit Speelgoed 2011, eenvoudigheidshalve ook wel Speelgoedbesluit genoemd. Het besluit verwijst naar de veiligheidseisen waaraan speelgoed moet voldoen en naar de normen voor de vervaardiging van veilig speelgoed. Laatstgenoemde normen zijn een uitwerking van de in Europees verband opgestelde normen.

Hoe gaat dit nu in zijn werk?

De speelgoedfabrikant raadpleegt, voordat hij een artikel gaat produceren, de normen voor vervaardiging waarnaar het Speelgoedbesluit verwijst. Indien het speelgoedartikel in overeenstemming met die normen werd geproduceerd dan wel werd goedgekeurd door een onafhankelijke, door de overheid aangewezen keuringsinstantie, dan wordt op het desbetreffende speelgoedproduct het CE-merkteken aangebracht.

De normen hebben voornamelijk betrekking op technische aspecten die te maken hebben met de veiligheid van speelgoed. Bij voorbeeld: hoe stevig moet een oog op een pluchebeest bevestigd zijn?

Alle gegevens van een artikel worden vastgelegd in een zogenaamd technisch dossier. Dit dossier moet voor speelgoed dat binnen de EU wordt vervaardigd, worden bewaard door de desbetreffende fabrikant.

Voor speelgoed dat buiten de EU werd vervaardigd dient een technisch dossier voorhanden te zijn in een EU-land. Krachtens de wet is de fabrikant of leverancier die het speelgoed op de markt brengt er verantwoordelijk voor dat dit voldoet aan in het Speelgoedbesluit vervatte voorwaarden.

Speelgoed dat voorzien is van het CE-merkteken, wordt vermoed aan de wettelijke
veiligheidsvereisten te voldoen. Speelgoed waarbij dit merkteken ontbreekt, mag dus niet verkocht worden. Het merkteken moet op het artikel zelf zijn aangebracht of, als dat niet mogelijk is, op de verpakking. Wordt het speelgoed buiten de EU gemaakt dan moet de importeur ervoor zorgen dat de letters CE zijn aangebracht. Doet hij dat niet en wordt het speelgoed in de EU verkocht, dan is hij strafbaar. Uiteraard is de importeur ook strafbaar indien hij speelgoed op de markt brengt waarop de letters CE ten onrechte zijn aangebracht, dat wil zeggen terwijl dat artikel niet voldoet aan de wettelijke normen.
De bekende leveranciers van merkspeelgoed riskeren uiteraard niet dat hun artikel niet aan de eisen voldoet. Zoiets wordt snel bekend en dat komt de naam van het merk niet ten goede!

De letters CE betekenen:
Conformité Européenne.

Overigens zijn of worden voor heel veel artikelen die voor consumenten zijn bedoeld richtlijnen en normen opgesteld. Dat betekent dat op steeds meer artikelen de letters CE zullen worden aangebracht.

Leeftijd en veilig speelgoed

Speelgoed kan weliswaar aan alle normen, eisen, wetten en richtlijnen voldoen, maar als het in verkeerde handen terecht komt, kan het toch nog gevaar opleveren. Iedere ouder met een baby in huis let constant op of er geen kleine spulletjes in de buurt van de baby zijn. Die kan het in neus, oren of mond stoppen hetgeen nare gevolgen kan hebben. Maar ook voor een dreumes of peuter kan speelgoed dat niet voor zijn of haar leeftijd is bedoeld gevaarlijk zijn. Speelgoed waarmee een 10-jarige veilig kan spelen, is niet noodzakelijk veilig voor een kleuter. Een kleuter ziet bijvoorbeeld minder snel dat iets gevaar kan opleveren.

Heel veel speelgoed is voorzien van een leeftijdsindicatie. Niet alleen kan zo de consument gemakkelijk zien of een bepaald spel of stuk speelgoed kinderen met een bepaalde leeftijd zal aanspreken, maar - en dat is belangrijker - daarmee is in veel gevallen ook aangegeven dat het desbetreffende speelgoedartikel voor kinderen onder de aangegeven leeftijd minder geschikt – lees veilig -kan zijn.

Er gebeuren meer ongelukjes met speelgoed doordat het in verkeerde handen is terechtgekomen dan dat het speelgoed niet veilig is!
 
      11-06-2019 13:34